Хәзирги менде бар Қарақалпақша қосықлар (компьютер форматындағы) мына жерде қойылған. Қосықлардың текстлери (lyrics), қосықшылардың сүўретлери болса маған жиберсеңиз усы жерге қосып қойыўым мумкин. Бул бетти жәнеде жақсылаў бойынша пикирлер болса да, Мийманханада айтыңыз.

PS: Бул сайттан қосықларды компьютериңизге жүклеў тезлиги жүдә әсте болса Ларс Хаттердиң (Lars Hattar) сайтынан пайдаланыўыңызға болады: http://www.huttar.net/lars-kathy/music/berdakb.html. Жәрдемиңиз ушын рахмет Ларс!

  Алишер Алламбергенов
1
2
  Айталмасам ашықлығымды
3
  Баралмадым қасыңа
4
  Еслеп тур мени
5
  Назларың
6
  Қарақалпақпан

  Бахтыяр Арзымов хәм Елиўбай Қайыпов
1
  Ана Ўатаным
2
  Нөкис қалам
3
  Айдынлар (Мухаббат)

  Байрам Төремуратов
1
  Аўылымда той
2
  Нәсият

  Гүлхатыйша Айымбетова
1
  Ана Ўатан
2
  Бардур
3
  Мени еслейсеңбе?
4
  Өзбекстан Ўатаным
5
  Ғарезсизсең Өзбекстан
6
  Өзбекстан
7
  Өзбекстаным
8
  Өзиңсең Ўатан
9
  Қарақалпақстан
10
  Нурларға бөлейик үлкени
11
  Ўатан

  Дәлибай Мәмбетмуратов
1
  Келдим
2
  Интизар етти (сыпаты пәс)
3
  Қайлардасаң (сыпаты пәс)

  Дәрябай
1
  Сағынаман

  Мақсет Өтемуратов
1
  Мениң гөззалым
2
  Сүйип қалдым

  Мырзагүл Сапаева
1
  О мухаббат! (сыпаты пәс)

  Света Шыныкулова
1
  Жаңла музыка
2
  Жигитлер
3
  Наўрыз
4
  Овора бўлманг
5
  Қызым

  Шымбай шайхана топары
1
  Аналар
2
  Жандырма
3
  Минавар
4
  Орынла әрманымды
5
  Сезбедиң

  Маған таныс болмаған қосықшылар
1
  Аналар
2
  Айтыс
3
  Жылўасына етер қумар
4
  Наўрыз келди
5
  Өзбек пенен Қарақалпақ

  Басқа линклер  
1
  Қарақалпақша музыка   http://nukus.minidns.net/qqmusic/
2
  Қарақалпақша видео клиплер   http://nukus.minidns.net/qqmusic/video_clips/
3
    
4
    
5
   
 

© 2004 ББ. Ташкент

Сайт управляется системой uCoz