Ha'zirgi mende bar Qaraqalpaqsha qosiqlar (komputer formatindag'i) mina jerde qoyilg'an. Qosiqlardin' tekstleri (lyrics), qosiqshilardin' suwretleri bolsa mag'an jibersen'iz usi jerge qoyip qoyiwim mumkin. Bul betti ja'nede jaqsilaw ushin pikirler bolsa da Miymanxanada aytin'iz.

PS: Bul sayttan qosiqlardi komputerin'izge ju'klew tezligi ju'da' pa's bolsa Lars Hattardin' (Lars Hattar) saytinan paydalaniwin'izg'a boladi: http://www.huttar.net/lars-kathy/music/berdakb.html.

  Alisher Allambergenov
1
2
  Aytalmasam ashiqlig'imdi
3
  Baralmadim qasin'a
4
  Eslep tur meni
5
  Nazlarin'
6
  Qaraqalpaqpan

  Bakhtiyar Arzimov ha'm Eliwbay Qayipov
1
  Ana Watanim
2
  No'kis qalam
3
  Aydinlar (Muhabbat)

  Bayram To'remuratov
1
  Awilimda toy
2
  Nasiyat

  Gu'lhatiysha Ayimbetova
1
  Ana Watan
2
  Bardur
3
  Meni esleysenbe?
4
  O'zbekstan Watanim
5
  G'arezsizsen' O'zbekstan
6
  O'zbekstan
7
  O'zbekstanim
8
  O'zin'sen Watan
9
  Qaraqalpaqstan
10
  Nurlarg'a bo'leyik ulkeni
11
  Watan

  Da'libay Ma'mbetmuratov
1
  Keldim
2
  Intizar etti (sipati pa's)
3
  Qaylardasan' (sipati pa's)

  Daryabay
1
  Sag'inaman

  Maqset O'temuratov
1
  Menin' go'zzalim
2
  Suyip qaldim

Mirzagul Sapaeva
1
  O Muhabbat! (sipati pa's)

  Sveta Shiniqulova
1
  Jan'la muzika
2
  Jigitler
3
  Nawriz
4
  Ovora bo'lmang
5
  Qizim

  Shimbai Shayhana
1
  Analar
2
  Jandirma
3
  Minavar
4
  Orinla a'rmanimdi
5
  Sezbedin'

Mag'an tanis bolmag'an qosiqshilar
1
  Analar
2
  Aytis
3
  Jilwasina eter qumar
4
  Nawriz keldi
5
  O'zbek penen Qaraqalpaq

  Basqa linkler  
1
  Qaraqalpaqsha muzika   http://nukus.minidns.net/qqmusic/
2
  Qaraqalpaqsha video klipler   http://nukus.minidns.net/qqmusic/video_clips/
3
    
4
    
5
   
 

© 2004 BB. Tashkent

Сайт управляется системой uCoz